Wegwijzer tot de Hennepnatie


De website van de Hennepnatie heeft als doel om de hennepindustrie in de BeNeLux te ontwikkelen en te stimuleren. De website wil dit bereiken door de volgende doelen na te streven:

 • Ontsluiting van communities: De website wil een platform bieden voor de verschillende communities die betrokken zijn bij de hennepindustrie. Dit zijn onder meer henneptelers, verwerkers, producenten, retailers, consumenten en andere belanghebbenden. De website wil deze communities met elkaar verbinden en samenwerken aan de ontwikkeling van de hennepindustrie.
 • Circulaire productiestromen: De website wil de circulaire productiestromen in de hennepindustrie bevorderen. Dit kan door het delen van kennis en ervaring over duurzame productiemethoden, het stimuleren van de lokale productie en het verminderen van het gebruik van fossiele grondstoffen.
 • Verminderd transport: De website wil het transport van hennepproducten verminderen. Dit kan door het stimuleren van de lokale productie en de korte ketenhandel.
 • Gezondere producten: De website wil de ontwikkeling van gezondere hennepproducten bevorderen. Hennep is een zeer veelzijdige plant die voor veel verschillende producten kan worden gebruikt. De website wil het gebruik van hennep voor de productie van gezonde voedingsmiddelen, persoonlijke verzorgingsproducten en bouwmaterialen stimuleren.
 • Sterkere producten: De website wil de ontwikkeling van sterkere hennepproducten bevorderen. Hennep is een zeer sterke plant die voor veel verschillende toepassingen kan worden gebruikt. De website wil het gebruik van hennep voor de productie van bijvoorbeeld bouwmaterialen, biobrandstoffen en kleding stimuleren.
 • Innovatie: De website wil innovatie in de hennepindustrie bevorderen. Hennep is een relatief nieuwe plant voor de industrie. Er is nog veel te ontdekken over de mogelijkheden van hennep. De website wil het delen van kennis en ervaring over henneponderzoek en -ontwikkeling stimuleren.
 • Inclusiviteit: De website wil de inclusiviteit in de hennepindustrie bevorderen. Hennep is een plant die voor iedereen toegankelijk is. De website wil iedereen de kans bieden om deel te nemen aan de hennepindustrie, ongeacht hun achtergrond of opleiding.
 • Duurzaamheid: De website wil de duurzaamheid van de hennepindustrie bevorderen. Hennep is een zeer duurzame plant die kan worden gebruikt voor een breed scala aan producten. De website wil het gebruik van hennep voor de productie van duurzame producten stimuleren.
 • Verbeterd sociaal contact: De website wil het sociaal contact tussen de verschillende betrokkenen bij de hennepindustrie verbeteren. De website wil een platform bieden voor ontmoeting en uitwisseling.
 • Samenwerking tussen communities en P2P netwerken: De website wil de samenwerking tussen de verschillende communities en P2P netwerken in de hennepindustrie bevorderen. De website wil een platform bieden voor het delen van kennis en ervaring en voor het vinden van samenwerkingspartners.
 • Algemene verbetering van het welzijn: De website wil de algemene verbetering van het welzijn in de samenleving bevorderen. Hennep is een plant met veel potentieel om de samenleving te verbeteren. De website wil het gebruik van hennep voor de productie van producten die bijdragen aan de verbetering van het welzijn stimuleren.

De website van de Hennepnatie is een belangrijk instrument om deze doelen te bereiken. De website biedt een platform voor informatie, kennis en samenwerking. De website zal een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de hennepindustrie in de BeNeLux.