Het Masterplan Hennep voor de Stad Antwerpen

Masterplan Hennep voor de Stad Antwerpen door de Hennepnatie

Ambities van de Hennepnatie

De Hennepnatie is een coöperatieve vereniging die zich inzet voor de ontwikkeling van de hennepindustrie in de BeNeLux. De coöperatie heeft de volgende ambities:

 • De community: De Hennepnatie heeft een sterke community opgebouwd van hennepliefhebbers, producenten, verwerkers en gebruikers. Deze community moet een platform bieden voor kennisdeling, samenwerking en innovatie.
 • De cooperatieve vereniging: De Hennepnatie bouwt een sterke coöperatieve vereniging op die de belangen van de hennepsectoren en consumenten vertegenwoordigt. De coöperatie moet een schakel zijn tussen de overheid, de industrie, de makers en de consumenten.
 • Het fonds: De Hennepnatie richt een fonds op dat onderzoek en ontwikkeling van hennepproducten financiert. Het fonds moet bijdragen aan de innovatie van de hennepindustrie.
 • De projectwerking: De Hennepnatie wil een projectwerking opzetten die concrete projecten uitvoert om de hennepindustrie te ontwikkelen. Deze projecten kunnen betrekking hebben op de productie, verwerking, marketing of toepassing van hennepproducten.
 • De steun: De Hennepnatie wil de overheid en andere stakeholders stimuleren om de hennepindustrie te ondersteunen. De coöperatie wil een actieve rol spelen in het lobbywerk voor hennep.

Samenwerking met industrie, makers en middenveld

De Hennepnatie wil samenwerken met de industrie, makers en middenveld om de hennepindustrie te ontwikkelen. Deze samenwerking moet leiden tot:

 • Economische meerwaarde: De samenwerking moet bijdragen aan de economische groei van de stad Antwerpen. Hennep kan een belangrijke rol spelen in de transitie naar een duurzame economie.
 • Kennisproject: De samenwerking moet leiden tot een kennisproject dat de kennis over hennep in de stad Antwerpen vergroot. Dit kennisproject moet zowel technische als maatschappelijke kennis omvatten.
 • Inclusiviteit: De samenwerking moet bijdragen aan de inclusiviteit van de hennepindustrie. Hennep kan een belangrijke rol spelen in het creëren van nieuwe kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Innovatie: De samenwerking moet leiden tot innovatie in de hennepindustrie. Hennep is een veelzijdige grondstof die voor een breed scala aan producten kan worden gebruikt. Innovatie is nodig om de potentie van hennep volledig te benutten.
 • Gezondheid: De samenwerking moet bijdragen aan de gezondheid van de inwoners van de stad Antwerpen. Hennepproducten kunnen worden gebruikt om de gezondheid te verbeteren.
 • Duurzaamheid: De samenwerking moet bijdragen aan de duurzaamheid van de stad Antwerpen. Hennep is een duurzame grondstof die kan worden gebruikt om de milieu-impact van de stad te verminderen.

Concrete projecten

De Hennepnatie wil de volgende concrete projecten uitvoeren om de hennepindustrie in de Stad Antwerpen te ontwikkelen:

 • Hennepverwerking: De Hennepnatie zet een hennepverwerkingsproject op om de toepassingen van hennep als veelzijdig materiaal te stimuleren.
 • Hennepbouw: De Hennepnatie zet een hennepbouwproject op om de toepassing van hennep als bouwmateriaal te stimuleren.
 • Hennepvoeding: De Hennepnatie zet een hennepvoedingsproject op om de toepassing van hennep als voedingsmiddel te stimuleren.
 • Henneptextiel: De Hennepnatie zet een henneptextielproject op om de toepassing van hennep als textiel te stimuleren.

Tijdslijn

De Hennepnatie wil de volgende projecten in de komende 5 jaar uitvoeren:

 • 2024: Oprichting van de coöperatieve vereniging en het fonds.
 • 2025: Start van de projectwerking.
 • 2026: Start van het hennepbouwproject.
 • 2027: Start van het hennepvoedingsproject.
 • 2028: Start van het henneptextielproject.

Conclusie

De Hennepnatie is een ambitieuze coöperatieve vereniging die zich inzet voor de ontwikkeling van de hennepindustrie in de Stad Antwerpen. De coöperatie heeft concrete plannen om de hennepindustrie te stimuleren op het gebied van economie, kennis, inclusiviteit, innovatie, gezondheid en duurzaamheid.Waarom Antwerpen kiezen als nijverheidshoofdstad voor de Hennepnatie?


Antwerpen is een historische nijverheidshoofdstad met een sterke traditie in innovatie. De stad heeft een goed ontwikkelde infrastructuur en een sterke kennisbasis. Dit maakt Antwerpen een ideale locatie voor een cooperatieve vereniging als de Hennepnatie.

De Hennepnatie wil de hennepindustrie in Antwerpen ontwikkelen. Hennep is een veelzijdige grondstof die voor een breed scala aan producten kan worden gebruikt. De Hennepnatie wil samenwerken met de industrie, makers en middenveld om de hennepindustrie te stimuleren.

Antwerpen heeft een sterke industrie die de Hennepnatie kan ondersteunen. De stad heeft een groot aantal bedrijven die actief zijn in de bouw, de voedingsindustrie en de textielindustrie. Deze bedrijven kunnen hennep gebruiken om nieuwe producten te ontwikkelen.

Antwerpen heeft ook een sterke kennisbasis op het gebied van innovatie. De stad heeft een aantal universiteiten en hogescholen die onderzoek doen naar hennep. Deze kennis kan worden gebruikt om de hennepindustrie te stimuleren.

De Hennepnatie kan in Antwerpen een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de hennepindustrie. De coöperatie kan de industrie, de kennisinstellingen en de overheid samenbrengen om de hennepindustrie te stimuleren.

Hieronder zijn enkele specifieke voorbeelden van hoe Antwerpen als historische nijverheidshoofdstad goed gekozen is voor een cooperatieve vereniging als de Hennepnatie:

 • De stad heeft een sterke traditie in innovatie. Antwerpen was een van de eerste steden in Europa die de Industrialisatie omarmde. De stad heeft een sterke traditie in innovatie en ondernemerschap. Dit is een belangrijke factor voor de ontwikkeling van de hennepindustrie.
 • De stad heeft een goed ontwikkelde infrastructuur. Antwerpen heeft een goed ontwikkelde infrastructuur, waaronder een modern haven- en transportsysteem. Dit maakt het gemakkelijk om hennep te importeren en te exporteren.
 • De stad heeft een sterke kennisbasis. Antwerpen heeft een aantal universiteiten en hogescholen die onderzoek doen naar hennep. Dit onderzoek kan worden gebruikt om de hennepindustrie te stimuleren.

De Hennepnatie kan deze sterke punten van Antwerpen gebruiken om de hennepindustrie in de stad te ontwikkelen.