Begroting uitgavepost microdecorticators


SCENARIO 1:

Uitgavepost voor de lease van twee tot drie microdecorticators voor twee jaar

BedragOmschrijvingToelichting
€15.000Leasekosten voor drie microdecorticatorsLeasetermijn van twee jaar, inclusief onderhoud en reparaties
€10.000Opslagruimte voor microdecorticatorsOpslagruimte voor de microdecorticators, inclusief elektra en water
€ 5.000VeiligheidsmaatregelenVeiligheidsmaatregelen voor de microdecorticators, zoals hekwerk en toegangscontrole
€ 5.000PersoneelskostenPersoneelskosten voor het bedienen van de microdecorticators, inclusief training en uitrusting
€ 2.000Overige kostenOverige kosten, zoals verzekeringen, transport en administratie

Totaal | € 37.000

Werkvoorwaarden

De microdecorticators worden bediend door twee tot drie medewerkers per shift. De medewerkers worden verantwoordelijk voor het laden en lossen van de hennepstengels, het bedienen van de microdecorticators en het schoonmaken van de machines. De medewerkers worden geschoold in het veilig en efficiënt bedienen van de microdecorticators.

Toevoer van hennepstengels door mankracht

De hennepstengels worden met mankracht aangevoerd naar de microdecorticators. De hennepstengels worden in bundels van ongeveer 50 kilo gebundeld. De bundels worden vervolgens met een heftruck of trekker naar de microdecorticators gebracht.

Vervolgstappen

Voorafgaand aan de lease van de microdecorticators is het belangrijk om een aantal vervolgstappen te nemen:

  • Locatieonderzoek: Zoek een geschikte locatie voor de opslag van de microdecorticators. De locatie moet voldoen aan de veiligheidseisen voor de microdecorticators.
  • Personeelswerving: Werf personeel voor het bedienen van de microdecorticators. De medewerkers moeten worden geschoold in het veilig en efficiënt bedienen van de machines.
  • Marketing: Maak bekend dat de microdecorticators beschikbaar zijn voor henneptelers.

Door deze vervolgstappen te nemen, kunt u ervoor zorgen dat de lease van de microdecorticators succesvol verloopt.


SCENARIO 2:

Budgettaire inpassing voor de aankoop van drie microdecorticators door de Hennepnatie Cooperatieve Vennootschap

Begroting

JaarBedrag
2024€ 40.500
2025€ 40.500
2026€ 40.500

Totaal | € 121.500

Berekening

  • Koopprijs microdecorticators

De aankoopprijs van een microdecorticator is € 13.500. Voor drie microdecorticators bedraagt de aankoopprijs dus € 40.500.

  • Onderhoud en reparaties

Het onderhoud en de reparaties van microdecorticators worden geschat op € 10.000 per jaar. Voor drie microdecorticators bedraagt dit dus € 30.000 per jaar.

  • Personeelskosten

De personeelskosten voor het bedienen van drie microdecorticators worden geschat op € 20.000 per jaar. Deze kosten bestaan uit salarissen, sociale lasten en onkostenvergoedingen.

Verdeling van de kosten over de jaren

De kosten voor de aankoop van de microdecorticators worden gelijkmatig over de drie jaar verdeeld. De kosten voor onderhoud en reparaties en personeelskosten worden jaarlijks berekend en in rekening gebracht.

Financiële haalbaarheid

De Hennepnatie Cooperatieve Vennootschap heeft een eigen vermogen van € 1 miljoen. De aankoop van drie microdecorticators is dus financieel haalbaar.

Aanbevelingen

De Hennepnatie Cooperatieve Vennootschap kan de aankoop van drie microdecorticators financieren door een combinatie van eigen vermogen en externe financiering. De externe financiering kan worden verkregen door een lening aan te vragen bij een bank of andere financieringsinstantie.

Vervolgstappen

De Hennepnatie Cooperatieve Vennootschap moet de volgende vervolgstappen nemen om de aankoop van drie microdecorticators te realiseren:

  • Locatieonderzoek: Zoek een geschikte locatie voor de opslag van de microdecorticators. De locatie moet voldoen aan de veiligheidseisen voor de microdecorticators.
  • Personeelswerving: Werf personeel voor het bedienen van de microdecorticators. De medewerkers moeten worden geschoold in het veilig en efficiënt bedienen van de machines.
  • Marketing: Maak bekend dat de microdecorticators beschikbaar zijn voor henneptelers.

Door deze vervolgstappen te nemen, kan de Hennepnatie Cooperatieve Vennootschap ervoor zorgen dat de aankoop van de microdecorticators succesvol verloopt.